Bild Produkt Artikel-Nr. Preis
Sellier & Bellot, Kal. 6.35mm Browning/.25 Auto, FMJ, 3.3g/50grs, 50 Stk. #2003041808 25.00 SFr.
+
Bestellen
Sellier & Bellot, Kal. 7.65mm Browning/.32 Auto, FMJ, 4.75g/73grs, 50 Stk. #2003041816 25.00 SFr.
+
Bestellen
RUAG, Kal. 7.65mm Para, FMJ, 6.0g/92grs, 50 Stk. #2003041818 24.50 SFr.
+
Bestellen
Lapua, Kal. 9mm Para, FMJ CEPP Extra, 7.8g/120grs, 50 Stk. #2003041822 65.00 SFr.
+
Bestellen
RUAG, SWISS P, Kal. 9mm Para/Luger/9x19, FMJ SX (Sintox), 8.0g/124grs, 50 Stk. 201709271010 21.00 SFr.
+
Bestellen
RUAG, SWISS P, Kal. 9mm Para/Luger/9x19, FMJ SX (Sintox), 8.0g/124grs, 1'000 Stk. 201903021728 399.00 SFr.
+
Bestellen
Sellier & Bellot, Kal. 9mm Para, FMJ, 8g/124grs, 50 Stk. #2003041834 17.00 SFr.
+
Bestellen
Sellier & Bellot, Kal. 9mm Para, FMJ, 8g/124grs, 250 Stk. als lose Schüttung #2003041840 78.00 SFr.
+
Bestellen
Sellier & Bellot, Kal. 9mm Para, FMJ, 8g/124grs, 1'000 Stk. #2003041845 280.00 SFr.
+
Bestellen
Sellier & Bellot, Kal. 9mm Para, FMJ, NONTOX, 8.0g/124grs, 50 Stk. #2003041846 21.00 SFr.
+
Bestellen
Sellier & Bellot, Kal. 9mm Para, FMJ, NONTOX, 8.0g/124grs, 1'000 Stk. 201903021731 382.00 SFr.
+
Bestellen
Sellier & Bellot, Kal. 9mm Para, Subsonic, FMJ, 9.7g/150grs, 50 Stk. #2003041860 25.00 SFr.
+
Bestellen
Magtech, Kal. 9mm Para, Subsonic, FMJ, 9.53g/147grs, 50 Stk. #2003041868 25.00 SFr.
+
Bestellen
Sellier & Bellot, Kal. 9mm kurz / .380 Auto, FMJ, 6g/92grs, 50 Stk. #2003041870 25.00 SFr.
+
Bestellen
Sellier & Bellot, Kal. 7.62x25mm Tokarev, 85grs/5.5g, FMJ, 50 Stk. #2004031903 30.00 SFr.
+
Bestellen
Sellier & Bellot, Kal. .357 SIG, FMJ, 9g/140grs,NONTOX, 50 Stk. #2004031906 33.00 SFr.
+
Bestellen
Sellier & Bellot, Kal. .40 S&W, FMJ, 180grs, 50 Stk. #2004031909 33.00 SFr.
+
Bestellen
Sellier & Bellot, Kal. .40 S&W, FMJ, 180grs, 1'000 Stk. 201902171810 560.00 SFr.
+
Bestellen
Sellier & Bellot, Kal. 10mm Auto, FMJ, 180grs, 50 Stk. #2004031934 32.00 SFr.
+
Bestellen
Sellier & Bellot, Kal. 10mm Auto, FMJ, 180grs, 1'000 Stk. 201804231400 544.00 SFr.
+
Bestellen
Sellier & Bellot, Kal. .45 ACP, FMJ, 14.9/230grs, 50 Stk. #2004031910 28.00 SFr.
+
Bestellen
Sellier & Bellot, Kal. .45 ACP, FMJ, 14.9/230grs, 1'000 Stk. #2004031914 510.00 SFr.
+
Bestellen
Magtech, Kal. .45 ACP, FMJ, 14.9/230grs, 50 Stk. #2004031913 28.00 SFr.
+
Bestellen
Magtech, Kal. .45 ACP, FMJ, 14.9/230grs, 1'000 Stk. #2004031916 510.00 SFr.
+
Bestellen
Black Hills Ammunition, Kal. .45 Colt / Long Colt, 250grs, RNFP, 50 Stk. 201806191430 68.00 SFr.
+
Bestellen
Remington, Kal. .45 Colt / Long Colt, LD RN, 250grs, 50 Stk. 201806191437 68.00 SFr.
+
Bestellen
Sellier & Bellot, Kal. .38 Special, FMJ, 10.25g/158grs, 50 Stk. #2004031920 26.00 SFr.
+
Bestellen
RWS, Kal. .38 Special, Frangible Copper, 100grs/6.5g, SINTOX, 50 Stk. 201811161706 71.00 SFr.
+
Bestellen
Sellier & Bellot, Kal. .357 Magnum, FMJ, 10.25g/158grs, 50 Stk. #2004031921 28.00 SFr.
+
Bestellen
Sellier & Bellot, Kal. .357 Magnum, FMJ, 10.25g/158grs, 1'000 Stk. #2004031932 504.00 SFr.
+
Bestellen
Magtech, Kal. .357 Magnum, FMJ Flat, 10.25g/158grs, 50 Stk. #2004031942 28.00 SFr.
+
Bestellen
Magtech, Kal. .357 Magnum, FMJ Flat, 10.25g/158grs, 1'000 Stk. #2004031933 504.00 SFr.
+
Bestellen
Magtech, Kal. .44 Rem. Magnum, FMJ, 15.55g/240grs, 50 Stk. #2004031935 36.00 SFr.
+
Bestellen
Magtech, Kal. .44 Rem. Magnum, FMJ, 15.55g/240grs, 1'000 Stk. #2004031939 648.00 SFr.
+
Bestellen
Remington, Kal. .44 S&W Special, Lead RN, 240grs, 50 Stk. #2004031938 94.00 SFr.
+
Bestellen
Magtech, Kal. .454 Casull, FMJ, 16.85g/260grs, 20 Stk. #2004031936 33.00 SFr.
+
Bestellen
Ingold/SKH, Kal. .50AE, 19.4g/300grs, HSKS, 20 Stk. #2004031941 56.00 SFr.
+
Bestellen
Magtech, Kal. .500 S&W Mag., FMJ Flat, 21.06g/325grs, 20 Stk. #2004031943 39.00 SFr.
+
Bestellen
   
© MARTI Waffen AG 6340 Baar - Schweiz